OSP Ksieginice Małe

ochotnicza straż pożarna

Subscribe to OSP Ksieginice Małe

RAPORT Z WJAZDÓW OSP KSIĘGINICE MAŁE 2013

Dodany przez: OSP Data: Lipiec - 12 - 2014


WYJAZDY OSP Księginice Małe rok 2013

rodzaj zdarzenia                                                   w miejscowosci                            data                                      Samochody

1. Pozar sadzy w kominie                                      Sulistrowice                               ?.01.2013                                 GBA 36

2. Sobótka wyjazd do UMiG                                   Sobótka                                     ?.01.2013                                 GBM 35

3. Wypadek drogowy                                             Księginice Małe                        20.02.2013                                 GBA 36

4. Pożar sadzy w kominie                                      Przełecz Tąpadła                       19.03.2013                                GBA 36

5. Pożar budynku mieszkalnego                             Wilczkowice gm. J.Śląski         25.03.2013                                GBA 36, GBM 35

6. Pożar nieużytków rolnych                                  Jezierzyce  gm. J.Śląski            25.03.2013                                GBA .36, GBM35

7. Pożar nieużytków rolnych                                   Kunów (górka kunowska)         29.03.2013                                GBA 36

8. Wypadek drogowy                                              Wilczkowice gm. J.Śląski         31.03.2013                               GBA 36

9. Wypadek drogowy                                             Świątniki- Jordanów Śl.             05.04.2013                               GBA 36

10.Zabezpieczene wyścigu                                    Księginice Małe                          07.04.2013                                GBA 36
kolarskiego

11.Wypadek drogowy                                            Strzegomiany-Sobótka              09.04.2013                                  GBA 36

12.Pożar trzciny                                                   Sobótka-Rogów                          23.04.2013                                 GBM 35

13.Pożar traw                                                       Przemiłów                                   26.04.2013                                GBA 36

14.Pożar traw                                                       Przezdrowice                               26.04.2013                                GBA 36

15.Zalana piwnica                                                Ksieginice Małe ul.Kościuszki       31.05.2013                                GBA 36

16.Zalana piwnica                                               Ksieginice Małe ul.Piastowska     31.05.2013                                 GBA 36

17.Powalone drzewo                                            Przezdrowice                                03.06.2013                                 GBA 36

18.Substancja ropopochodna                               Tworzyjanów-Wojnarowice            03.06.2013                                 GBA 36
(plama oleju)                                                DK35,

19.Mycie drogi i chodnika                                    Świątnki                                        07.06.2013                                 GBA 36

20.Lokalne podtopienie                                        Tomice gm. J.Śląski                      09.06.2013                                 GBA 36

21.Lokalne podtopienia                                         Piotrówek gm. J.Śląski                 09.06.2013                                 GBA 36

22.Ćwiczenia ewakuacja SP                                Świątniki                                        12.06.2013                                GBA 36

23.Zabezpieczenie PPOŻ                                     Przęłęcz Tąpadla(ŚLĘŻA)               15.06.2013                                GBA 36, GBM 35

24.Dowóz wody                                                   Przełęcz Tąpadla                            22.06.2013                                GBA 36

25.Powalone drzewo                                            Sulistrowiczki ul.Kwiatowa             22.06.2013                                GBM 35

26.Pompowanie wody                                          Strzegomiany ul.Letniskowa            25.06.2013                               GBM 35

27.Zabezpieczenie powodziowe                            Świątniki ul.Ogrodowa                    25.06.2013                                GBM 35

28.Zabezpieczenie powodziowe                            Księginice Małe ul.Kościuszki         25.06.2013                                GBM 35

29.Dostarczenie worków na pol.UMiG                   Nasławice                                         25.06.2013                                GBM 35

30.Zabezpieczenie powodziowe                            Księginice Małe ul.Piastowska          25.06.2013                                GBM 35

32.Pompowanie wody                                          Strzegomiany ul.Słoneczna 8            25.06.2013                                GBM 35

33.Pompowanie wody                                          Sulistrowiczki ul.Świdnica 2/2a         25.06.2013                                GBM  35

34.Pompowanie wody                                          Sulistrowiczki ul.Świdnicka 12          25.06.2013                                GBM 35

35.Monitoring TAMY                                            Sulistowice (zalew sulistrowicki)       25.06.2013                                GBM 35

36.Zabezpieczenie wzmacniane walu rzeki            Nasławice                                       25.06.2013                                GBM 35

37.Zabezpieczenie wzmacnianie tamy na zalewie  Sulistowice                                     25.06.2013                                GBA 36, GBM 35

38.Zabezpieczenie posesji                                   Sobótka ul.Jakuskowa 18                 25.06.2013                                GBM 35

39.Pompowanie wody                                         Sobótka Zach. ul.Zmorskiego 25         25.06.2013                                GBA 36

40.Pompowanie wody                                         Sobótka Zach. ul.Zmorskiego 27         25.06.2013                                GBA 36

41.Pompowanie wody                                         Sobótka ul.Leśna 8                 25.06.2013                                 GBA 36

42.Zabezpieczenie powodziowe                           Sobótka ul.Czysta 8                         25.06.2013                                GBA 36, GBM 35

43.Zabezpieczenie powodziowe                           Strachów                                         26.06.2013                                 GBA 36

44.Pompowanie wody                                         Nasławice ul.Komuny paryskiej 4       26.06.2013                                 GBA 36

45.Zalana posesja                                              Świątniki ul Parkowa 2                     26.06.2013                                 GBM 35

46.Pompowanie wody                                         Nasławice ul.Komuny paryskiej5       26.06.2013                                 GBM 35

47.Pompowanie wody                                         Księginice Małe ul.Kościuszki 6        26.06.2013                                 GBM 35

48.Pompowanie wody                                         Świątniki ul.Stawowa 2                     26.06.2013                                 GBM 35

49.Zabezpieczenie powodziowe                           Rogów Sobócki ul.Wrocławska 89     26.06.2013                                 GBM 35

50.Pompowanie wody                                         Rogów Sobócki ul.Wrocławska 124    26.06.2013                                GBM 35

51.Zabezpieczenie powodziowe                           Strachów                                         26.06.2013                                 GBM 35

52.Zabezpieczenie powodziowe                           Michałowice ul.Dluga                        26.06.2013                                 GBM 35

53.Pompowanie wody                                         Księginice Małe ul.Jagodowa 4          27.06.2013                                 GBA 36

54.Pompowanie wody                                        Księginice Małe ul.Kościuszki 8         27.06.2013                                 GBA 36

55.Dowóz wody na pol.UMiG Sobótka                  Sulistrowiczki                                  28.06.2013                                  GBA 36

56.Dowóz wody na pol.UMiG Sobótka                  Sulistrowiczki                                  29.06.2013                                  GBA 36

57.Dowóz wody na pol.UMiG Sobótka                  Sulistrowiczki                                  30.06.2013                                  GBA 36

58.Dodów wody na pol.UMiG Sobótka                  Sulistrowiczki                                  01.07.2013                                   GBA 36

59.Dowóz wody na pol. UMiG Sobótka                 Sulistrowice                                     02.07.2013                                   GBA 36

60.Dowóz wody na pol. UMiG Sobótka                 Sulistrowiczki                                  02.07.2013                                   GBA 36

61.Dowóz wody na pol. UMiG Sobótka                 Sulistrowice                                     03.07.2013                                   GBA 36

62.Wypadek drogowy DK 8                                 Jordanów Śl. gm Jordanów Śl.         03.07.2013                                   GBA 36

63.Dowóz wody na pol. UMiG Sobótka                 Sulistrowice                                      03.07.2013                                  GBA 35

64.Dowóz wody na pol. UMiG Sobótka                 Sulistrowice                                      04.07.2013                                  GBA 36

65.Dowóz wody na pol. UMiG Sobótka                 Sulistrowice                                      05.07.2013                                  GBA 36

66.Dowóz wody na pol. UMiG Sobótka                 Sulistrowiczki                                   06.07.2013                                  GBA 36

67.Pomoc dla pogotowia                                     Przełecz Tąpadła (góra ślęża)            06.07.2013                                   GBA 36

68.Dowóz wody na pol. UMiG Sobótka                 Sulistrowiczki                                   07.07.2013                                   GBA 36

69.Usuwanie gniazda owadów błonoskrzydłych     Przemiłów ul.Sosnowa 5                   08.07.2013                                   GBM 35

70.Usuwanie gniazda owadów błonoskrzydłych     Świątniki ul.Parkowa 8                      08.07.2013                                   GBM 35

71.Usuwanie gniazda owadów błonoskrzydłych     Przemiłów ul.Partyzantów 6a             11.07.2013                                   GBM 35

72.Zabezpieczenie osuwiska muru                       Księginic Małe ul.Kościuszki 7          13.07.2013                                   GBA 36 , GBM 35

73.Zabezpieczenie zlotu garbusów                       Sulistrowice                                      16.07.2013                                   GBA 36

74.Wypadek drogowy (skrzyz. DK8)                    Jordanów Śl. gm.Jordanów Śl.          16.07.2013                                   GBA 36

75.Pożar budynku gospodarczego                       Cieszyce gm.Kobierzyce                     21.07.2013                                  GBA 36 , GBM 35

76.Pożar smieci                                                 Przezdrowice                                      25.07.2013                                  GBA 36

77.Usuwanie gniazda owadów błonoskrzydłych    Sulistrowiczki ul.Parkowa 5b              26.07.2013                                  GBM 35

78.Usuwanie gniazda owadów błonoskrzydłych     Księginice Małe ul.Piawstowska         26.07.2013                                  GBM 35

79.Usuwanie gniazda owadów błonoskrzydłych    Sulistrowiczki ul.Miodowa                  26.07.2013                                  GBA 36

80.Wybijajaca studzienka kanalizacyjna              Sulistrowiczki ul. Pod Dębami            09.08.2013                                  GBA 36

81.Pożar samochodu                                         Przełęcz Tąpadła                                 29.08.2013                                  GBA 36

82.Powalone drzewo na budynek gospodarczy    Będkowice ul.Sosnowa 2                     03.09.2013                                  GBA 36

83.Dowóz wody na szczyt góry Ślęża                Przełęcz Tąpadła (góra ślęża)               06.09.2013                                  GBA 36

84.Usuwanie gniazda owadów błonoskrzydłych   Sulistrowice                                         07.09.2013                                  GBM 35

85.Gotowość bojowa OSP {kontrola PSP}          Ksieginice Małe                                    13.09.2013                                  GBA 36 , GBM  35

86.Dowóz wody na szczyt góry Ślęża                Przełęcz Tąpadła (góra ślężą)               13.09.2013                                  GBA 36

87.Zabezpieczenie imprezy masowej                 Świątniki                                              14.09.2013                                  GBM 35

88.Zadymienie w mieszkaniu                            Świątniki  ul.Kopernika 1                      16.09.2013                                 GBA 36

89.Pożar szopki                                               Sulistrowiczki ul.Gajowa 4/L                16.09.2013                                 GBA 36

90.Dowóz wody na szczyt góry Ślęża                Przełęcz Tąpadła (góra ślęża)                19.09.2013                                 GBA 36

91.Powalone drzewo                                        Przełęcz Tąpadła                                   26.09.2013                                 GBA 36

92.Dowóz wody na szczyt góry Ślęża                Przełęcz Tąpadła (góra ślęża)                01.10.2013                                 GBA 36

93.Pożar samochodu cieżarowego                    Jordanów Śląski DK8                             10.10.2013                                GBA 36

94.Zabezpieczenie RALLY MASTRS                 Sobótka/Żerzuszyce                              13.10.2013                                GBA 36 , GBM 35

95.Plama oleju                                                 Będkowice                                            13.10.2013                                GBA 36

96.Wypadek drogowy                                       Będkowice                                            19.10.2013                                 GBA 36

97.Wypadek drogowy                                       Będkowice-Strzegomiany                      18.11.2013                                GBA 36 . GBM 35

98.Wypadek drogowy                                      Jordanów Śl. gmina Jord. Śląski            02.12.2013                                GBA 36

99.Powalone drzewo na droge                           Przełecz Tąpadła                                    06.12.2013                                GBA 36

100.Powalone drzewo                                      Sulistrowiczki ul.Sosnowa 4                   07.12.2013                                GBA 36

101.Powalone drzewo na droge                        Sulistrowiczki ul.Plac M.B                      07.12.2013                                 GBA 36

102.Wypadek drogowy                                     Jordanów Śl. gmina Jord. Śląski           09.12.2013                                 GBA 36

103.Wypadek drogowy                                    Świątniki-Jordanów Śl.                          13.12.2013                                  GBA 36
Comments are closed.